LIPA MA MARÝCA

(Italie)          

Ce texte est en dialecte "Rezian" de Slovénie.
Lipa ma Marýca,
Rýnina si ty.
Ko ta-na Rüšće pöjdeš,
u fýlo ćon ti pryt.
Ko ta-na Rüšće si došýl,
Marýca me je ni.
Te hüdi jáudi so paršlý,
Marýco so neslý.
Či bej to bila háauža,
to bila máakoj ma.
Ja mÄešon bil se zbüdil,
da dráugin na plažáa.
Za ne pryt notou hýšy,
ta-z gözd ja si jo dal.
Za prý horÄe u Zagáato,
tri áore ja si stal.
Lipa ma Marýca,
lipa ti si ty,
lipa ti si bila,
lipa ti ćeš byt.

Source : MIT Folk Dance Club.

TEXTES ITALIE            TEXTES