Les textes de danses folkloriques de Russie
Byelalyitsa, kruglalyitsa (Khorovod) 2801
Ja da Kalinusku Lomala 2802
Kak po logu 2803
Katia 2804
Korobushka (1) (2) 2805
Sibirskaja matanja 2806
Tri severniye chorovodi 2807
Tshto zhe ty valnujishsja 2808
Valenki 2809
Vasyolaya Kadril 2810
Ya da Kalinushku Lomala 2811
Zashumejeli vitirotshki 2812
Zimushka 2813RUSSIE         TEXTES